Předpis 436/2013 Sb.

Citace436/2013 Sb.
NázevVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
Částka171 (23. 12. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/2009novelizujeVyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
Derogace pasivní
195/2014novelizujeVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
165/2012na základěZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)