Předpis 41/1959 Sb.

Citace41/1959 Sb.
NázevZákon o Státní plánovací komisi
Částka19 (22. 7. 1959)
Účinnostod 22. 7. 1959, zrušeno dnem 17. 7. 1963
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
314 Vládní návrh zákona o Státní plánovací komisi

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
60/1949rušíZákon o hospodářském plánování (plánovací zákon) 
95/1951rušíVládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího 
36/1952rušíNařízení, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu 
46/1953rušíVládní nařízení, kterým se začleňují nově, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího 
Derogace pasivní
1/1961novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi1
4/1961úplné zněníVyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi 
63/1962novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst.4 zákona o Státní plánovací komisi2
52/1963rušíZákon o Státní plánovací komisi1


ISP (příhlásit)