Předpis 393/1992 Sb.

Citace393/1992 Sb.
NázevVyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Zb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů
Částka80 (13. 8. 1992)
Účinnostod 13. 8. 1992, zrušeno dnem 31. 12. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1977novelizujeVyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 
Derogace pasivní
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 


ISP (příhlásit)