Předpis 363/2005 Sb.

Citace363/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Částka125 (19. 9. 2005)
Účinnostod 3. 10. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
324/1990novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
Derogace pasivní
601/2006rušíVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
Vztahuje se k
2/1969na základěZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)