Předpis 331/2017 Sb.

Citace331/2017 Sb.
NázevVyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
Částka113 (11. 10. 2017)
Účinnostod 1. 11. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
3/2018novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky 
Vztahuje se k
219/2003na základěZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 


ISP (příhlásit)