Předpis 309/1999 Sb.

Citace309/1999 Sb.
NázevZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Částka101 (13. 12. 1999)
Účinnostod 1. 1. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
181 Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mez. smluv
Navržené změny11 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
545/1992rušíZákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky 
Derogace pasivní
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů1
114/2003novelizujeZákon ze dne 17. 4. 2003 o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda),2
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)3
380/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů4
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)5
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
222/2016rušíZákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)8
24/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti7
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv9
Vztahováno k
153/2020na základěUsnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření 


ISP (příhlásit)