Předpis 3/2018 Sb.

Citace3/2018 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
Částka2 (9. 1. 2018)
Účinnostod 24. 1. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
378/2010novelizujeVyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin   
61/2011novelizujeVyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 
331/2017novelizujeVyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy 
Vztahuje se k
219/2003na základěZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 


ISP (příhlásit)