Předpis 240/2007 Sb.

Citace240/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.
Částka79 (20. 9. 2007)
Účinnostod 1. 10. 2007, zrušeno dnem 1. 8. 2009
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
264/2004novelizujeVyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy eminenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech 
Derogace pasivní
230/2009rušíZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
256/2004na základěZákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)