Předpis 238/2007 Sb.

Citace238/2007 Sb.
NázevVyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání)
Částka78 (19. 9. 2007)
Účinnostod 1. 10. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
267/2017rušíVyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání 
Vztahuje se k
127/2005na základěZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 


ISP (příhlásit)