Předpis 221/1996 Sb.

Citace221/1996 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Částka63 (8. 8. 1996)
Účinnostod 8. 8. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
124/1967rušíVyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 


ISP (příhlásit)