Předpis 210/2003 Sb.

Citace210/2003 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Částka76 (23. 7. 2003)
Účinnostod 23. 7. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
Vztahuje se k
328/1991vztah kZákon o konkursu a vyrovnání 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)