Předpis 188/2007 Sb.

Citace188/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.
Částka61 (23. 7. 2007)
Účinnostod 7. 8. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
303/2002novelizujeVyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů 
Derogace pasivní
382/2017rušíVyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce 
Vztahuje se k
6/2002na základěZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)