Předpis 17/1993 Sb.

Citace17/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
Částka6 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 1. 1993, zrušeno dnem 1. 4. 2002
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
243 Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
335/1991novelizujeZákon o soudech a soudcích 
Derogace pasivní
6/2002rušíZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)