Předpis 145/1993 Sb.

Citace145/1993 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb.
Částka39 (20. 5. 1993)
Účinnostod 20. 5. 1993, zrušeno dnem 1. 9. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
254/1992novelizujeNařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 
Derogace pasivní
201/1997rušíZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)