Předpis 144/1979 Sb.

Citace144/1979 Sb.
NázevVyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci
Částka27 (19. 12. 1979)
Účinnostod 1. 1. 1980, zrušeno dnem 31. 12. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 


ISP (příhlásit)