Předpis 134/1989 Sb.

Citace134/1989 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a odrůd rostlin a zvířat
Částka30 (28. 11. 1989)
Účinnostod 1. 1. 1990, zrušeno dnem 1. 2. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
515/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat 
118/1998novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva hospodářství č. 515/1991 Sb. 
408/2000rušíZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 


ISP (příhlásit)