Předpis 13/1978 Sb.

Citace13/1978 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
Částka3 (31. 1. 1978)
Účinnostod 1. 2. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
289/1995rušíZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 


ISP (příhlásit)