Předpis 115/1965 Sb.

Citace115/1965 Sb.
NázevZákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
Částka49 (10. 11. 1965)
Účinnostod 10. 11. 1965, zrušeno dnem 1. 1. 1971
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
62 Vládní návrh zákona o změnách v organizaci a působnosti n...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
93/1964novelizujeZákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů 
Derogace pasivní
37/1966novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů1
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1
133/1970rušíZákon o působnosti federálních ministerstev2


ISP (příhlásit)