Písemné pozměňovací návrhy / 28. schůze

ČTNázev
69Novela z. o majetku České republiky
111N.z. o celostátním referendu
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
295Novela z. - exekuční řád
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích
333Novela z. o nemocenském pojištění
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
352Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
398Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
411Novela z. - občanský zákoník
412Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
431Novela z. o silniční dopravě
451Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním
453Novela z. - trestní zákoník


ISP (příhlásit)