Schválený pořad a stav projednávání 55. schůze

Od 3. 4. 2009 09:00 do 3. 4. 2009 11:00
Aktuální stav k 3. 4. 2009, 11:04


Zákony - prvé čtení

  1. 1.Pá 3. 4., 1. bod

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/ - prvé čtení  (přikázán)  

  2. 2.Pá 3. 4., 2. bod

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 769/ - prvé čtení  (přikázán)  

  3. 3.Pá 3. 4., 3. bod

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - prvé čtení  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze