Schválený pořad a stav projednávání 46. schůze

Od 9. 12. 2008 14:00 do 18. 2. 2009 10:00
Aktuální stav k 18. 2. 2009, 09:53


Smlouvy - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze