Schválený pořad a stav projednávání 8. schůze

Od 12. 1. 1999 14:00 do 15. 1. 1999 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 69/  (schváleno)  

Zákony - druhé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.   

Zákony - prvé čtení

 1. 4.

  Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání ústavního zákona o vyrovnaném státním rozpočtu České republiky /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 2. 5.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a Taťány Jirousové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 2/1998 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 3. 6.

  Návrh poslanců Marie Machaté a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 4. 7.

  Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 8.

  Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 9.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 7. 10.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 8. 11.

  Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení  

 11. 14.

  Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení  

 12. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatních ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Volba člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 17.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 17. července 1998 v Sofii /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení  

 2. 18.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  

 3. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 20.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 22.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády   

 3. 23.

  Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.   

 4. 24.

  Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze