Návrh pořadu 42. schůze

Od 15. 11. 2001 15:00:30

Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1143/ - zkrácené jednání  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1828 ze dne 31. října 2001