Návrh pořadu 41. schůze

Od 9. 11. 2001, 15 minut po ukončení 40. schůze

Návrh pořadu nebyl schválen a schůze byla ukončena.

Zákony - prvé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře /sněmovní tisk 1100/ - prvé čtení  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži /sněmovní tisk 1097/ - prvé čtení  

 3. 3.

  Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1107/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení