Schválený pořad a stav projednávání 32. schůze

Od 23. 1. 2001 14:00 do 26. 1. 2001 16:00
Aktuální stav k 29. 1. 2001, 08:39


Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 813/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001 (upravené znění) /sněmovní tisk 765/2/  (schváleno)  

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - druhé čtení  (přerušeno)     (odročeno, přerušeno)

 3. 5.

  Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení  (ukončena)  

 6. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení  (ukončena)  

 7. 9.

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 694/ - druhé čtení  (ukončena)  

 8. 10.

  Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - druhé čtení  (ukončena)  

 9. 11.

  Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení  (ukončena)  

 10. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení  (ukončena)  

 11. 13.

  Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení  (ukončena)  

 12. 14.

  Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení  (ukončena)  

 13. 15.

  Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení  

 14. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení  (ukončena)  

 15. 17.

  Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - druhé čtení  (ukončena)  

 16. 18.

  Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení  (ukončena)  

 17. 19.

  Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 20.

  Návrh poslanců Marka Bendy, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Karla Šplíchala, Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 2. 21.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony - třetí čtení

 1. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 25.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - třetí čtení  

 3. 26.

  Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 27.

  Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 29.

  Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 30.

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - třetí čtení  (souhlas)  

 8. 31.

  Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení  (zamítnut)  s návrhem nebyl vysloven souhlas

 9. 32.

  Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - třetí čtení  (souhlas)  

 10. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - třetí čtení  (souhlas)  

 11. 34.

  Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení  (souhlas)  

 12. 35.

  Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - třetí čtení  (vzat zpět)  návrh vzat zpět

 13. 36.

  Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - třetí čtení  

 14. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - třetí čtení  (souhlas)  

 15. 38.

  Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - třetí čtení  (souhlas)  

 16. 39.

  Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - třetí čtení  (souhlas)  

 17. 40.

  Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 41.

  Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury /sněmovní tisk 669/  (schváleno)  pokračování přerušeného jednání

 2. 42.

  Návrh na určení orgánu, vydávajícího souhlas s rozpočtovými opatřeními, týkajících se kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv   

 3. 43.

  Volba zástupce veřejného ochránce práv   2. kolo volby

 4. 44.

  Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   2. kolo volby

 5. 45.

  Volba člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   2. kolo volby

 6. 46.

  Volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu   2. kolo volby

 7. 47.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 8. 48.

  Ústní interpelace   

 9. 49.

  Informace ministra zahraničí o situaci občanů České republiky Jana Bubeníka a Ivana Pilipa zadržovaných na Kubě   

Zákony - prvé čtení

 1. 50.

  Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 774/ - prvé čtení  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze