Návrh pořadu 30. schůze

Od 5. 1. 2001 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi