Návrh pořadu 2. schůze

Od 22. 7. 1998 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou v 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání   

 4. 4.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 5. 5.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 6. 6.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 7. 7.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 8. 8.

  Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí   

 9. 9.

  Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny   

 10. 10.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 11. 11.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 12. 12.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 13. 13.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 14. 14.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády