Návrh pořadu 8. schůze

Od 20. 4. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti   

 2. 2.

  Kontrolní zpráva o stavu národního hospodářství ČR a opatření na další postup ekonomické transformace - ukončení 1. vlny kupónové privatizace a stanovení dalšího postupu v této oblasti, - novelizace daňových zákonů a zákonů o sociálním a zdravotním pojištění, - aktuální problematika v realizaci agrární politiky, - činnost ministerstva státní kontroly při kontrole průběhu privatizace   

 3. 3.

  Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky   

 4. 4.

  Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá   

 5. 5.

  Posouzení činnosti Generální prokuratury České republiky