Návrh pořadu 7. schůze

Od 23. 3. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 168/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 169/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání /sněmovní tisky 154 a 162/ -   

 2. 5.

  Vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisky 145 a 163/ -   

 3. 6.

  Návrh posl. J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 156 a 164/ -   

 4. 7.

  Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisky 49 a 165/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN - pokračování přerušeného jednání ze 6. schůze Poslanecké sněmovny /usnesení č. 33/   

 2. 9.

  Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období -pokračování přerušeného jednání ze 6. schůze Poslanecké sněmovny /usnesení č. 46/   

 3. 10.

  Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky   

 4. 11.

  Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 /sněmovní tisk 7/  

Zákony -

 1. 12.

  Návrh posl. V. Šumana na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) /sněmovní tisky 82 a 119/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993 - pokračování přerušeného jednání ze 6. schůze Poslanecké sněmovny /usnesení č. 45/   

 2. 14.

  Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 147/  

 3. 15.

  Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 /sněmovní tisk 91/  

 4. 16.

  Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, "Zásah" a "Vlna"   

 5. 17.

  Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, "Zásah" a "Vlna"   

Zákony -

 1. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/92 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky /sněmovní tisk 5 a 166/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Volba členů Rady České tiskové kanceláře   

 2. 20.

  Volba členů dozorčí rady Grantové agentury   

 3. 21.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

 4. 22.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 5. 23.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 182/  

 6. 24.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 183/