Návrh pořadu 6. schůze

Od 23. 2. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů /sněmovní tisk 113/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 114/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisky 4 (původně tisk 290 ČNR) -   

 2. 4.

  Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání /sněmovní tisky 22 (původně tisk 236 ČNR -   

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony /sněmovní tisky 92 a 111/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Vládní návrh dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros /sněmovní tisk 95/  

 2. 7.

  Volba členů Rady České tiskové kanceláře   

 3. 8.

  Volba členů dozorčí rady Grantové agentury   

Zákony -

 1. 9.

  Návrh poslance Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb. /sněmovní tisky 18 (původně tisk 165 ČNR -   

 2. 10.

  Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření /sněmovní tisky 19 (původně tisk 174 ČNR -   

 3. 11.

  Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech /sněmovní tisky 78 a 98/ -   

 4. 12.

  Návrh poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách /sněmovní tisky 55 a 99/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN   

 2. 14.

  Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 /sněmovní tisk 94/  

 3. 15.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

 4. 16.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 5. 17.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 101/  

 6. 18.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 100/