Návrh pořadu 36. schůze

Od 31. 10. 1995 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu /sněmovní tisk 1504/ -   

 2. 15.

  Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1853/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 20.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 33.

  Ústní interpelace poslanců na členy vlády   

 3. 47.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994 /sněmovní tisk 1850/  

 4. 48.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994 /sněmovní tisk 1950/