Návrh pořadu 35. schůze

Od 18. 10. 1995 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 6.

    Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny v jeho funkci   

  2. 9.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců