Návrh pořadu 34. schůze

Od 26. 9. 1995 14:00

Smlouvy -

 1. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993 /sněmovní tisk 1382/ -   

 2. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995 /sněmovní tisk 1841/ -   

 3. 10.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995 /sněmovní tisk 1857/ -   

 4. 12.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995 /sněmovní tisk 1873/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1832/  

 2. 30.

  Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995 /sněmovní tisk 1905/  

 3. 35.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994 /sněmovní tisk 1703/