Návrh pořadu 32. schůze

Od 20. 6. 1995 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy   

Smlouvy -

 1. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile /sněmovní tisk 1700/ -   

 2. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru /sněmovní tisk 1701/ -   

 3. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995 /sněmovní tisk 1699/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1615/  

 2. 25.

  Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994 /sněmovní tisk 1735/  

 3. 27.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995 /sněmovní tisk 1710/  

 4. 34.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 5. 46.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995 /sněmovní tisk 1812/