Návrh pořadu 30. schůze

Od 18. 4. 1995 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

Smlouvy -

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994 /sněmovní tisk 1426/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995 /sněmovní tisk 1582/  

 2. 17.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění   

 3. 18.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 4. 19.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny