Návrh pořadu 3. schůze

Od 27. 1. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů /sněmovní tisk 58/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 59/ -   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky /sněmovní tisky 17 a 43/ -   

 2. 5.

  Návrh posl. J. Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb. /sněmovní tisky 18 a 44/ -   

 3. 6.

  Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy /sněmovní tisky 1 a 46/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 7.

  Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu /sněmovní tisk 21 a dodatek/  

 2. 8.

  Předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992   

 3. 9.

  Návrh na zřízení komisí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 48, 52 a 57/  

 4. 10.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění /sněmovní tisk 69/  

 5. 11.

  Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

 6. 12.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 7. 13.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 8. 14.

  Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou   

 9. 15.

  Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny   

 10. 16.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 54/  

 11. 17.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 53/  

 12. 18.

  Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací /sněmovní tisk 79/