Schválený pořad a stav projednávání 3. schůze

Od 27. 1. 1993 14:00 do 28. 1. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů /sněmovní tisk 58/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 59/ -   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky /sněmovní tisky 17 a 43/ -   

 2. 5.

  Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy /sněmovní tisky 1 a 46/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu /sněmovní tisk 21 a dodatek/  

 2. 7.

  Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu   

 3. 8.

  Návrh na zřízení komisí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 48, 52 a 57/  

 4. 9.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění /sněmovní tisk 69/  

 5. 10.

  Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny   

 6. 11.

  Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou   

 7. 12.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 54/  

 8. 13.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 53/  

 9. 14.

  Předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992   

 10. 15.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 11. 16.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 12. 17.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD   

 13. 18.

  Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací /sněmovní tisk 79/  

 14. 19.

  Zpráva mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance   

 15. 20.

  Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky   

 16. 21.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze