Návrh pořadu 29. schůze

Od 14. 3. 1995 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Smlouvy -

 1. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze /sněmovní tisk 1392/ -   

 2. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Vilniusu dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1406/ -   

 3. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Rize dne 25. října 1994 /sněmovní tisk 1407/ -   

 4. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994 /sněmovní tisk 1408/ -   

 5. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995 /sněmovní tisk 1524/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

 2. 18.

  Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994   

 3. 19.

  Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

 4. 24.

  Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995   

 5. 27.

  Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995 /sněmovní tisk 1379/  

 6. 28.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995 /sněmovní tisk 1380/  

 7. 29.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995