Návrh pořadu 28. schůze

Od 7. 2. 1995 14:00

Smlouvy -

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze /sněmovní tisk 1290/ -   

 2. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze /sněmovní tisk 1312/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře   

 2. 11.

  Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky   

 3. 12.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 4. 13.

  Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu   

 5. 14.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 6. 15.

  Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 7. 16.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 8. 19.

  Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu   

 9. 28.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 10. 29.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 11. 34.

  Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995   

 12. 39.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu