Návrh pořadu 27. schůze

Od 27. 12. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 8. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky