Návrh pořadu 25. schůze

Od 6. 12. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 20.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 40.

  Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995   

 4. 41.

  Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995   

 5. 45.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny