Návrh pořadu 24. schůze

Od 1. 11. 1994 14:00

Zákony -

 1. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci /sněmovní tisk 1124/ -   

Smlouvy -

 1. 10.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994 /sněmovní tisk 1102/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994 /sněmovní tisk 1211/  

Zákony -

 1. 13.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce /sněmovní tisky 1148/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Rezignace členky Rady Českého rozhlasu   

 2. 18.

  Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

 3. 19.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 4. 20.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny