Návrh pořadu 23. schůze

Od 27. 9. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky   

 2. 21.

  Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 3. 23.

  Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 4. 25.

  Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky   

 5. 26.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně   

 6. 30.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994 /sněmovní tisk 1156/  

 7. 31.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994 /sněmovní tisk 1157/