Návrh pořadu 22. schůze

Od 8. 9. 1994 14:00

Zákony -

  1. 5.

    Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu projednávání sněmovních /sněmovní tisk 1077, 1129/ -   

Zprávy, návrhy a další body

  1. 6.

    Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně