Návrh pořadu 21. schůze

Od 7. 7. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

 3. 5.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993   

 4. 7.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994 /sněmovní tisk 1014/  

 5. 10.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu   

 6. 11.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 971/  

 7. 12.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 1012/  

 8. 13.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 9. 17.

  Návrh na volbu člena Rady České televize   

 10. 27.

  Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993   

 11. 28.

  Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993   

 12. 29.

  Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993 /sněmovní tisk 909/  

 13. 30.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993 /sněmovní tisk 926/  

 14. 31.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993 /sněmovní tisk 1013/  

 15. 33.

  Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 16. 34.

  Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 17. 35.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace   

 18. 36.

  Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku   

 19. 37.

  Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf   

Smlouvy -

 1. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě /sněmovní tisk 975/ -