Návrh pořadu 2. schůze

Od 26. 1. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky   

  2. 2.

    Volba prezidenta republiky