Návrh pořadu 19. schůze

Od 31. 5. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 855/  

 2. 9.

  Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže   

 3. 10.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava   

 4. 11.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům   

 5. 12.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 6. 13.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 7. 18.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 972/  

 8. 23.

  Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 935/  

 9. 24.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 939/