Návrh pořadu 18. schůze

Od 26. 4. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 2. 8.

  Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí   

 3. 15.

  Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1993 /sněmovní tisk 863/  

 4. 16.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 5. 17.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 6. 21.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny   

 7. 22.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny