Návrh pořadu 16. schůze

Od 15. 2. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh na odvolání ověřovatele Poslanecké sněmovny   

Smlouvy -

 1. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy /sněmovní tisk 569/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 22.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 24.

  Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí   

 4. 30.

  Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním ústavního soudce   

 5. 32.

  Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994 /sněmovní tisk 768/  

 6. 33.

  Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1993   

 7. 36.

  Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993   

 8. 38.

  Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

 9. 40.

  Rezignace člena Rady České televize   

 10. 41.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 812/  

 11. 42.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 813/