Návrh pořadu 15. schůze

Od 1. 12. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993 /sněmovní tisk 745/  

Smlouvy -

 1. 16.

  Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 606/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 20.

  Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky   

Smlouvy -

 1. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993 /sněmovní tisk 608/ -   

 2. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Varšavě dne 24. června 1993 /sněmovní tisk 609/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby České republiky za rok 1993   

 2. 34.

  Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993   

 3. 35.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 4. 37.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 740/  

 5. 38.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 741/